KDU.breadcrumbs.homeVolební program

NÁŠ PROGRAM PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022-2026

„Srdcem v Třinci“ je naše volební heslo, které chceme naplňovat po celé volební období 2022-2026.

SRDCEM-V-TRINCI.jpg
Jako křesťanská strana hájíme a podporujeme zejména práva rodin, a proto je nám blízký program „Family Friendly“ – program přátelský rodině. Naším cílem je podílet se společně s vámi na rozvoji města, v němž budou žít zdravé a spokojené třinecké rodiny.
 

Životní prostředí

 • zapojení města do projektů komunitní a komunální energetiky v rámci dotačních programů
 • řešení problémů s vodou → retenční nádrže, zachytávání dešťové vody, využití čisté vody z čističek odpadních vod
 • aktivní přístup města, finanční podpora pro obyvatelstvo
 • finanční zvýhodnění pro občany třídící odpad

Školství

 • podpora osvětových programů na školách → drogy, kouření, ostatní závislosti, finanční gramotnost, sexuální výchova
 • podpora výchovných a dovednostních předmětů na základních školách v regionu
 • opravy základních a mateřských škol

Volný čas

 • pokračování výstavby dětských hřišť a cvičebních fitness prvků na celém území města Třince
 • příprava a úprava odpočinkových zón
 • výběr vhodné lokality a příprava výstavby zábavního centra pro všechny generace
 • diskotéky, laser game, skatepark, dopravní hřiště

Sociální oblast

 • podpora terénních služeb pro rodiny, nemocné, umírající, drogově závislé
 • podpora dluhového poradenství a poradenství pro oběti domácího násilí, týrání a zneužívání
 • dostupné bydlení pro mladé rodiny a seniory

Služby občanům

 • důstojné a dostupné veřejné toalety SMART WC
 • vybudování kaplí v obou třineckých nemocnicích
 • biodynamické veřejné osvětlení (úspora energie a ohleduplnost k životnímu prostředí)
 • vybudování lávky k odstavnému parkovišti u haly STARS

Doprava

 • rozšíření sítě cyklostezek ve městě a okolí a zřízení cyklo-boxů
 • rozšíření sítí chodníků s ohledem na zvýšení bezpečnosti chodců, opravy chodníků
 • zpevnění a vytvoření parkovacích ploch v přidružených částech Třince

Investiční oblast

 • participační rozpočet → aktivní spolupráce občanů na malých projektech města
 • nový centrální hřbitov a kolumbárium
 • stálá městská tržnice
______________________________________________________________________

💛 SRDCEM V TŘINCI 💙
🔵Komunální volby 23. - 24. 9. 2022. Volte číslo 7 - KDU-ČSL MO Třinec

#volby2022