KDU.breadcrumbs.homeVolební program

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM KDU - ČSL TŘINEC

„Slušně a s úsměvem“ je naše volební heslo, které chceme naplňovat po celé volební období 2018-2022.

Jako křesťanská strana hájíme a podporujeme zejména práva rodin, a proto je nám blízký program „Family Friendly“ – program přátelský rodině. Naším cílem je podílet se společně s vámi na rozvoji města, v němž budou žít zdravé a spokojené třinecké rodiny.

Témata, kterým se chceme věnovat v budoucím volebním období:


Životní prostředí

 • půjčovny kol v centru města
 • finanční zvýhodnění občanů třídících odpad
 • finanční podpora pro instalace čističek odpadních vod v okrajovlich částech města a podpora projektů pro záchyt a využití deštové vody

Doprava

 • větší síť cyklostezek ve městě a okolí
 • nová parkovací místa - parkovací dům, systém jednosměrek, parkovací hodiny
 • příjezdová cesta a chodníky ke katolickému kostelu a hřbitovu

Sociální oblast

 • dostupné bydlení pro mladé rodiny a seniory
 • SOS krabička pro seniory a nemocné
 • místnost pro bezdomovce
 • podpora terénních služeb pro rodiny, nemocné, umírající, drogově závislé

Investiční oblast

 • participační rozpočet = aktivníspolupráce občanů na malých projektech města
 • nový centrální hřbitov, kolumbárium
 • vodovody a kanalizace pro okrajové části Třince
 • stálá městská tržnice

Školství

 • větší podpora osvětových programů na školách - historie, drogy, kouření a jiné závislosti, finanční gramotnost, sexuální výchova, sociální služby
 • pokračování v opravách ZŠ a MŠ
 • podpora otevření střední školy se sociálně zdravotním zaměřením

Turismus a volný čas

 • turisticky atraktivnÍ místa, ubytovací kapacity
 • procházková a odpočinková zóna na březích Olše
 • oživení a rekonstrukce odpočinkových zón na Třinecku (promenáda na Jablunkovské, Kanadský park, ...)

Služby občanům

 • pojízdné prodejny v okrajových částech města
 • inteligentníspráva města + vstřicný úředník = spokojený občan
 • ekumenická kaple v Nemocnici Třinec Sosna v důstojnějších prostorech
 • MHD zdarma pro dárce krve a kostnídřeně oceněných plaketou
 • SMART WC (inteligentní veřejné záchody)